Over de Hackathon

Waarom een hackathon?

Een eeuwen oude stad zoekt haar weg door de geschiedenis. De huidige tijd van versnelling en ideeën vraagt om een creatieve aanpak om de toekomst van de stad te verzekeren. We willen ideeën buiten de gebaande paden. Geen vastgeroeste ideeën en geen beladen verleden. Ideeën die zijn bedacht door een nieuwe generatie op een nieuwe manier. Een generatie waar ook Heusden aansluiting mee wil houden.

Wat willen we bereiken?

We willen komen tot een visie op de toekomst van Heusden. Heusden heeft een uniek karakter. Het is door de mengeling van ondernemen, wonen en recreëren een mini-gemeenschap waar veel diversiteit heerst. Dit maakt Heusden niet alleen uniek maar biedt ook kansen voor een vergaande vorm van “zelfbestuur”, een nieuw participatiemodel.

Welke hulp hebben we nodig?

Wat we nodig hebben is innovatie, denkkracht en frisse ideeën.

Neem jij de uitdaging aan?

Unieke kans

De hackathon in de vesting Heusden is op meerdere manieren uniek. De hackathon is een initiatief van de ondernemers en bewoners. De locatie is ongeevenaard, waan je in een andere wereld! Dit is een kans om te experimenteren met alle facetten van een samenleving, in het klein en op loopafstand. Maak kennis met de kleurrijke karakters in de vesting. Ontmoet studenten van verschillende achtergronden, bouw nieuwe vriendschappen!

3e prijs

1

2e prijs

1

Thema's

unknown-male

Openbare ruimte

Hoe gebruiken we in de nabije toekomst onze openbare ruimte het beste?

De vesting Heusden met zijn karakteristieke stervorm, zijn dubbele grachten en zijn historische panden, heeft in de loop van de tijd al vele veranderingen ondergaan. De belangrijkste verandering van de vorige eeuw is in 1985 afgerond. Een twintig jaar durende renovatie heeft de vesting Heusden in oude allure hersteld. Met een stratenplan uit de 16e eeuw, mooie historische huizen en gebouwen.

Maar de vesting is geen museum en bevat ook eigentijdse huizen uit verschillende tijdsperioden en soms wordt er zelfs nog een enkel nieuw huis neergezet. Met straten van kinderkopjes, pleintjes en steegjes is deze vesting uniek. Met ruim 700 woningen binnen de wallen hebben we een echte gemeenschap met een lange historie die in de toekomst ook goed met zijn mogelijkheden moet omgaan.

Heusden is meegegroeid met de tijd maar worstelt ook met een aantal lastige vraagstukken die we verder willen brengen. Een van die vraagstukken is de manier waarop we de openbare ruimte benutten. Het unieke karakter van de vesting laat zich steeds moeilijker combineren met toekomstige ontwikkelingen. Hoe los je dat nou slim op voor bewoners, ondernemers en bezoekers? Zijn daar ook meerdere interessante oplossingen voor te bedenken?

Is Heusden Vesting goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn, ook deze mensen komen naar de vesting toe of wonen er zelfstandig. Ook zijn er tal van winkeltjes en bedrijven. Die mini-gemeenschap brengt wensen met zich mee die in harmonie moeten worden ingevuld. Hoe ziet Heusden eruit in het licht van toekomstige ontwikkelingen? Welke keuzes hebben we te maken en welk effect heeft dat op onze mini-gemeenschap. Tal van vraagstukken die we op willen lossen of in ieder geval toekomstbestendiger willen maken.

We hebben een prachtig plein, de vismarkt, maar in het weekend en vooral in de zomer, wordt dit overspoeld met auto’s, motoren en fietsen. Kan het ook anders? En benutten we onze openbare ruimte zo wel goed?

Ook wordt er gewoond in historische huizen. Die passen niet altijd bij kleine gezinnen of alleenstaanden. Rond de 70% van de huizen zijn huurwoningen. Daar zouden we wat mee moeten kunnen. Ook wij zullen vergrijzing tegen gaan komen hoe gaan we daar slim mee om? Wat zijn de bewoners van de toekomst in onze vesting?

Lees verder...

unknown-male

Ondernemen

Hoe ondernemen we in de toekomst?

In Heusden vesting wonen veel ondernemers die vanuit de vesting ondernemen. Winkeliers die boven hun woning wonen. Horeca-ondernemers, Startups met kleine bedrijfjes en dienstverlenende bedrijven die ook klanten naar de vesting laten komen. Toch staat ook hier het winkelbestand onder druk. Hoe kunnen we nieuwe ondernemers aantrekken die passen bij het historisch karakter en de gewenste toekomst? Waar hebben ondernemers dan behoefte aan?

Wij hebben wensen en ideeën over hoe het ondernemersland eruit zou kunnen zien maar ook allerlei vragen zoals: Welke ondernemers maken de vesting uniek? En wie zijn de toeristen van de toekomst? En wat kunnen we daarin zelf doen? Wat zijn optimale horecavoorzieningen en hoe trekken we nieuwe winkels en andere ondernemers aan buiten de toeristische branche.

Met twee buitenhavens en een heuse stadshaven bezoeken veel watersporters de vesting. Direct aan de Maas en het Heusdense kanaal gelegen zijn er uitstekende vaarroutes. Maar ook het binnenwater is interessant met de grachten om de vesting. Ook dat biedt allerlei mogelijkheden voor de toekomst. Mogelijkheden voor waterrecreatie?

We geloven dat er in vesting veel te beleven is. Als we de juiste sleutels weten te vinden kunnen we een ideaal ondernemersklimaat creëren. Waarbij wonen, ondernemen en recreëren schitterend met elkaar verbonden zijn. De eerdergenoemde microkosmos maakt een goede balans noodzakelijk.

Lees verder...

unknown-male

Bestuur

Hoe voeren we met elkaar regie over de vesting?

De vesting kende geen gemakkelijke overgang van kleine zelfstandige gemeente naar het grotere Heusden. Ze mocht dan wel haar naam gegeven hebben aan de gemeente maar met slechts 1 stem meerderheid is deze gemeentelijke fusie in 1997 tot stand gekomen. In de jaren erna hebben groepen vestingbewoners zich genegeerd gevoeld door het nieuwe grotere gemeentebestuur.

Lees verder...

Wat gaan we doen?

Programma

Vrijdag, 1 juni

09:00

Ontvangst

10:00

Vertegenwoordiger BeLeven in de Vesting

Introductie eventement

10:10

Milo van der Linden

Programma overzicht

10:20

Lid van het organisarend comitee

Challenges presentaties

Korte uitleg en toelichting van de challenge en het proces.

10:30

Teams samenstellen

Deelnemers vormen teams

10:50

Concept presentatie

De teams gaan aan de slag met het bedenken van het concept

11:00

Start!

12:00

Shout out

Teams vertellen kort waar ze mee bezig zijn, waar ze tegen aanlopen en wat ze eventueel nodig hebben.

13:00

Lunch

14:00

Herstart

15:00

Inwoner

Rondje vesting

Inspirerende rondleiding om de deelnemers de sfeer te laten proeven.

Hacking in progress

18:30

Buffet

Hacking in progress

19:00

Nog te bepalen

Inspirerende gebeurtenis

Inspirerende gebeurtenis.

19:10

Nog te bepalen

Meer over de vesting

Inspirerende gebeurtenis.

Hacking in progress

21:00

Snacks

Hacking in progress

Hard aan de slag. Het kan tot in de late uren (vergeet niet te ontspannen). Eventueel kan er ook echt geslapen worden.

Zaterdag, 2 juni

09:00

Ontbijt

11:00

Concept afronden

13:00

Lunch

14:00

Pitch training

15:00

Presentaties

16:30

Borrel

17:00

Uitslag met prijzen

17:30 - 18:00

Borrel

Waar en wat?

Locatie en informatie

Voormalig stadhuis, Heusden Vesting

De activiteiten zullen plaatsvinden in het voormalig stadhuis, maar uiteraard is het de bedoeling dat de vesting ook wordt verkend en onderzocht. Laat deze kans niet voorbij gaan!

 

Adres:

Pelsestraat 17, 5256 AT Heusden

 

Email:

info@vestinghack.nl

 

Telefoon:

+31(06) 11 22 33 44

Transport

Heusden vesting is niet direct makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Kom je met eigen vervoer? Parkeer dan op de grote parkeerplaats net buiten de vesting. Kom je met het openbaar vervoer? Laat ons dat dan even weten, dan regelen wij dat je wordt opgehaald!

Overnachten

Er is de hele nacht begeleiding. Je kunt altijd een rustig hoekje zoeken in het voormalig stadhuis om een uiltje te knappen. Neem vooral je eigen slaapzak mee of ga de hele nacht door!

Eten en drinken

Eten en drinken worden volledig verzorgd, je krijgt de kans kennis te maken met bewoners en ondernemers! Alcohol wordt op de evenementlocatie niet geschonken, maar er zijn in de vesting voldoende Café's