Informatie

Op deze pagina vind je overwegingen en uitleg van betrokkenen. Welke zaken vinden zij belangrijk. Welke thema's willen ze bespreekbaar maken en wellicht zelfs opgelost zien. Laat je inspireren!
Symbiose
17 May 2018

Ik was in Drenthe aan het fietsen deze week, een paar dagen in de natuur, en werd daar door geinspireerd. Het begrip symbiose is onmisbaar voor een fraaie natuur. Dit woord schoot mij te binnen als omschrijving voor een optimale leefsfeer in de vesting.

Openbare ruimte
19 Apr 2018

De vesting Heusden met zijn karakteristieke stervorm, zijn dubbele grachten en zijn historische panden, heeft in de loop van de tijd al vele veranderingen ondergaan. De belangrijkste verandering van de vorige eeuw is in 1985 afgerond. Een twintig jaar durende renovatie heeft de vesting Heusden in oude allure hersteld. Met een stratenplan uit de 16e eeuw, mooie historische huizen en gebouwen.

Ondernemen
18 Apr 2018

In Heusden vesting wonen veel ondernemers die vanuit de vesting ondernemen. Winkeliers die boven hun woning wonen. Horeca-ondernemers, Startups met kleine bedrijfjes en dienstverlenende bedrijven die ook klanten naar de vesting laten komen. Toch staat ook hier het winkelbestand onder druk. Hoe kunnen we nieuwe ondernemers aantrekken die passen bij het historisch karakter en de gewenste toekomst? Waar hebben ondernemers dan behoefte aan?

Bestuur
17 Apr 2018

De vesting kende geen gemakkelijke overgang van kleine zelfstandige gemeente naar het grotere Heusden. Ze mocht dan wel haar naam gegeven hebben aan de gemeente maar met slechts 1 stem meerderheid is deze gemeentelijke fusie in 1997 tot stand gekomen. In de jaren erna hebben groepen vestingbewoners zich genegeerd gevoeld door het nieuwe grotere gemeentebestuur.