Bestuur

De vesting kende geen gemakkelijke overgang van kleine zelfstandige gemeente naar het grotere Heusden. Ze mocht dan wel haar naam gegeven hebben aan de gemeente maar met slechts 1 stem meerderheid is deze gemeentelijke fusie in 1997 tot stand gekomen. In de jaren erna hebben groepen vestingbewoners zich genegeerd gevoeld door het nieuwe grotere gemeentebestuur.

Vertrouwen is soms nog steeds weg en geloven in oprechte intenties is voor veel vestingbewoners, die deze historie hebben meegemaakt, moeilijk. En dat is begrijpelijk.

In de afgelopen jaren is er veel geëxperimenteerd met overleg en inspraak. We hebben een bewonersvereniging een ondernemersverenging en andere initiatieven. Met de “Buurt Bestuurt” wordt serieus werk gemaakt van participatie en inspraak en is er ook een klein budget wat nu op experimentele basis wordt verdeeld over verschillende initiatieven in de vesting. Door haar karakter en diversiteit hebben dergelijke initiatieven in Heusden een grote kans van slagen. We willen daarbij een voorbeeld zijn voor anderen.

Participatie is soms ook een probleem. Niet iedereen voelt zich altijd zo betrokken bij de vraagstukken van de vesting. Dus wat kunnen we doen om de betrokkenheid te vergroten? Hoe overbruggen we de verschillen, die er zijn, nog beter? Hoe gaan we om met de rol van het bevoegd gezag? En hoe kunnen we met elkaar participeren in overlegvormen waarin bewoners zich erkend en serieus genomen voelen? Wat zijn de overlegvormen van de toekomst? Zouden we daar nog meer mee kunnen en zo ja, wat trekt onze bewoners en onze ondernemers aan om mee te doen?