Ondernemen

In Heusden vesting wonen veel ondernemers die vanuit de vesting ondernemen. Winkeliers die boven hun woning wonen. Horeca-ondernemers, Startups met kleine bedrijfjes en dienstverlenende bedrijven die ook klanten naar de vesting laten komen. Toch staat ook hier het winkelbestand onder druk. Hoe kunnen we nieuwe ondernemers aantrekken die passen bij het historisch karakter en de gewenste toekomst? Waar hebben ondernemers dan behoefte aan? Wij hebben wensen en ideeën over hoe het ondernemersland eruit zou kunnen zien maar ook allerlei vragen zoals: Welke ondernemers maken de vesting uniek? En wie zijn de toeristen van de toekomst? En wat kunnen we daarin zelf doen? Wat zijn optimale horecavoorzieningen en hoe trekken we nieuwe winkels en andere ondernemers aan buiten de toeristische branche.

Met twee buitenhavens en een heuse stadshaven bezoeken veel watersporters de vesting. Direct aan de Maas en het Heusdense kanaal gelegen zijn er uitstekende vaarroutes. Maar ook het binnenwater is interessant met de grachten om de vesting. Ook dat biedt allerlei mogelijkheden voor de toekomst. Mogelijkheden voor waterrecreatie?

We geloven dat er in vesting veel te beleven is. Als we de juiste sleutels weten te vinden kunnen we een ideaal ondernemersklimaat creëren. Waarbij wonen, ondernemen en recreëren schitterend met elkaar verbonden zijn. De eerdergenoemde microkosmos maakt een goede balans noodzakelijk.