Openbare ruimte

De vesting Heusden met zijn karakteristieke stervorm, zijn dubbele grachten en zijn historische panden, heeft in de loop van de tijd al vele veranderingen ondergaan. De belangrijkste verandering van de vorige eeuw is in 1985 afgerond. Een twintig jaar durende renovatie heeft de vesting Heusden in oude allure hersteld. Met een stratenplan uit de 16e eeuw, mooie historische huizen en gebouwen.

Maar de vesting is geen museum en bevat ook eigentijdse huizen uit verschillende tijdsperioden en soms wordt er zelfs nog een enkel nieuw huis neergezet. Met straten van kinderkopjes, pleintjes en steegjes is deze vesting uniek. Met ruim 700 woningen binnen de wallen hebben we een echte gemeenschap met een lange historie die in de toekomst ook goed met zijn mogelijkheden moet omgaan.

Heusden is meegegroeid met de tijd maar worstelt ook met een aantal lastige vraagstukken die we verder willen brengen. Een van die vraagstukken is de manier waarop we de openbare ruimte benutten. Het unieke karakter van de vesting laat zich steeds moeilijker combineren met toekomstige ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid. Hoe los je dat nou slim op voor bewoners, ondernemers en bezoekers? Zijn daar ook meerdere interessante oplossingen voor te bedenken?

Is Heusden Vesting goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn, ook deze mensen komen naar de vesting toe of wonen er zelfstandig. Ook zijn er tal van winkeltjes en bedrijven. Die mini-gemeenschap brengt wensen met zich mee die in harmonie moeten worden ingevuld. Hoe ziet Heusden eruit in het licht van toekomstige ontwikkelingen? Welke keuzes hebben we te maken en welk effect heeft dat op onze mini-gemeenschap. Tal van vraagstukken die we op willen lossen of in ieder geval toekomstbestendiger willen maken.

We hebben een prachtig plein, de vismarkt, maar in het weekend en vooral in de zomer, wordt dit overspoeld met auto’s, motoren en fietsen. Kan het ook anders? En benutten we onze openbare ruimte zo wel goed?

Ook wordt er gewoond in historische huizen. Die passen niet altijd bij kleine gezinnen of alleenstaanden. Rond de 70% van de huizen zijn huurwoningen. Daar zouden we wat mee moeten kunnen. Ook wij zullen vergrijzing tegen gaan komen hoe gaan we daar slim mee om? Wat zijn de bewoners van de toekomst in onze vesting?